Scandinavian Investment Group A/S

Scandinavien Investment Group A/S er en børsnoteret handelsvirksomhed, som investerer i ejendomme, virksomhedsobligationer/anden gæld og i kapitalandele i  børsnoterede selskaber.

Selskabet indtager en aktiv og værdiskabende tilgang til alle sine investeringer, hvilket betyder at man har både tæt dialog med ledelsen i de selskaber man investerer i samt lejerne i de ejendomme man ejer.

Det er selskabets mål at generere gennemsnitligt 10-15% afkast årligt af sin egenkapital efter skat målt på 5 års perioder, hvor det må må forventes at afkastet varierer fra år til år. 

Selskabet er børsnoteret på Nasdaqs hovedbørs, og har omkring 1700 navnenoterede aktionærer.