Scandinavian Investment Group A/S

Scandinavien Investment Group A/S er en børsnoteret handelsvirksomhed, som investerer i ejendomme, virksomhedsobligationer/anden gæld og i kapitalandele i  børsnoterede selskaber.

Selskabet indtager en aktiv og værdiskabende tilgang til alle sine investeringer, hvilket betyder at man har både tæt dialog med ledelsen i de selskaber man investerer i samt lejerne i de ejendomme man ejer.

Det er selskabets mål at generere gennemsnitligt 10-15% afkast årligt af sin egenkapital efter skat målt på 5 års perioder. Afkastet må forventes at variere fra måned til måned, men selskabet vil tilstræbe, at kvartalsafkastet er positivt via faste betalingsstrømme.

Selskabet er børsnoteret på Nasdaqs hovedbørs, og har omkring 1700 navnenoterede aktionærer.