Velkommen til investor relations

Som børsnoteret selskab er det i SIG’s interesse proaktivt at bidrage til, at selskabets aktiekurs på ethvert tidspunkt bedst muligt afspejler selskabets værdier og fremtidige indtjeningspotentiale.

SIG's informationsindsats består først og fremmest i udsendelse af selskabsmeddelelser om alle væsentlige forhold i selskabet. Herudover gives der på disse sider adgang til en række oplysninger om selskabets forretningsaktiviteter og finansielle udvikling, bl.a. årsrapporterkvartalsrapporter og finanskalender. Selskabets holdning til Corporate Governance-anbefalingerne kan ligeledes findes her.

Endvidere deltager SIG gerne i møder med nuværende og potentielle investorer samt analytikere m.fl. for en uddybende dialog om selskabets udvikling.