Finanskalender 2024

2024  
Torsdag den 21. marts 2024 Årsrapport 2023
Fredag den 12. april 2024 Ordinær generalforsamling, kl. 15.00
Onsdag den 15. maj 2024 Periodemeddelelse for første kvartal
Onsdag den 21. august 2024 Delårsrapport for første halvår
Tirsdag den 19. november 2024 Periodemeddelelse for tredje kvartal

Enhver aktionær har krav på at få optaget et emne på generalforsamlingens dagsorden, såfremt anmodning herom er selskabet i hænde senest den 1. marts 2024.