Forretningsområder

Selskabet investerer i ejendomme, virksomhedsobligationer samt investering i unoterede/noterede selskaber.

Vi investerer primært i danske ejendomme og Skandinaviske selskaber. I begge forretningsområder tilsigter selskabet at komme med betydelige kompetencer ift. driften/udviklingen således at værdien maksimeres.